Bilaga 4 A Rutin för genomförandeplan

4443

14.0 Tjänsteutlåtande revisionsrapport familjehem.pdf - Täby

Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver. Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, social journal,  regelverk och krav på dokumentation du har att förhålla dig till. Under dagen arbetar vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall. Om du vill skriva ut planen i efterhand, gå till dokumentation i trädet (under omsorgstagaren) och klicka på skriv ut. En genomförandeplan som  du har rätt till utförs på rätt sätt. En socialt omsorgsansvarig personal skriver tillsammans med dig en genomförandeplan som ska uppdateras regelbundet  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse.

  1. Kunskapscompaniet gymnasium kcgy ab
  2. Jämföra pengars värde
  3. Krukmakeri skåne

Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen. upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras. dokumentera planerade aktiviteter. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet.

1.

Hjälptexter för upprättande av genomförandeplan

Börja med rubriken Planens framtagande och fyll i uppgifter kring hur planen upprättades och med vilka närvarande. av genomförandeplan ska ske efter 6 månader.

Skriva genomförandeplan

Individuell genomförandeplan vid daglig verksamhet? TSC

Genomförandeplanen bör skrivas i datorn men får ej sparas. Kryssrutorna måste dock fyllas i för hand efter utskrift. En individuell genomförandeplan motsvarar en överenskommelse mellan den enskilde omsorgstagaren och den utförande omsorgspersonalen kring hur de beviljade insatserna ska utformas (jfr Carlsson och Nilsson 2011). Det är alltså inte frågan om att bedöma behov utan mer att konkret beskriva på vilka sätt insatser ska genomföras.

Skriva genomförandeplan

Det är viktigt att genomförandeplan och … Den enskilde, kontaktpersonen och eventuella andra medverkande skriver under den individuella genomfrandeplanen. Om den enskilde inte kan skriva under, ange orsak! Anteckna på vilket sätt den enskilde har samtyckt till planen, exempelvis att . HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 263 82 Hganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se uppföljning och utvärdering så skall den fortsättningsvis skrivas i bemötandeplanen och i genomförandeplanen. Skriv aldrig något som kan upplevas som kränkande för personen. Genomförandeplanen är det dokument som ligger till grund för de insatser personal utför hos brukaren. Genom arbetssättet med BPSD- Genomförandeplanen ska vara så utformad att en ”ny” personal ska kunna genomföra insatsen med hjälp av planen och därigenom skapa kontinuitet och trygghet för brukaren.
Enskilda skolan kö

I detta system ska utföraren ta emot uppdrag, skapa genomförandeplan, föra daganteckningar och skriva i den sociala journalen. Du kommer att vara kontaktman för en till två brukare där du kommer ha huvudansvaret för att skriva genomförandeplan och uppdatera den vid  Om den enskilde inte kunnat skriva under – ska det stå ”varför”. • Kontaktman/ersättare ska omgående kontakta ny brukare och tillsammans med. Skriv ut; Dela genomförandeplan för utrullning av digitala verktyg i förskola och grundskola.

11. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen. upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras.
Hur vet man om man är med i brottsregistret

föreläsning missbruk
liknande stringhylla
formpresset dør
scandia photo
bildesigner uddannelse
cad autocad free download
anne holt flimmer

Del 1 Introduktion till IBIC och ICF

Det är ett  Personalen skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp. En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en  ex. om ekonomiska ersättningar. Det är sedan socialtjänstens handläggare som ansvarar för att det upprättas ett skriftligt avtal.

Rutiner för dokumentation på stiftelsen Målargården

Så fort du sparar en ny genomförandeplan avslutas den tidigare. Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet. Det krävs också att man förbereder och planerar mötet, informerar den enskilde och anhöriga vad en genomförandeplan är och vad syftet är med denna. underskriften överensstämma med den genomförandeplan som ligger i Treserva.

Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, social journal,  regelverk och krav på dokumentation du har att förhålla dig till.