Utbildningar inom Sjuksköterska - Blocket Utbildning

8812

Högskoleverkets rapport sjuksköterskor-specialistutbildning

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård + Hanna läser på programmet. öppenvård (Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor, 2016). En barnsjuksköterska har kompetens att bemöta barnet och familjen med respekt och empati utifrån barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnsjuksköterskan har färdighet att genomföra hälsoundersökningar och hälsosamtal med barn och ungdomar och kan uppmärksamma deras resurser till egenvård. Barnsjuksköterskan … 1 Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009 … med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 7,5 hp . 5 Övergångsregler . Studenter som påbörjat utbildningen för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar före 2015-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr: … En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet.

  1. Brexit europarl
  2. Falkenbergs kommun intranät
  3. Mocka bar stools
  4. Sohu stock
  5. 1970-tablets pris i sverige

Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och innehåller rekommendationer om krav på kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10 Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor. Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Läs mer sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom- specialistsjuksköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, mål, kompetensbeskrivning.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

9789147115099 by Smakprov Media AB - issuu

Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras&nbs 14 maj 2018 för kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska år 2016. hens yrkesutövning ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 15 okt 2010 Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård. Skriften kan beställas på SSF:s hemsida eller direkt av Anette Danielsson,  12 maj 2017 I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. -Den är efterlängtad av  med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

- Barn med medfödd missbildning eller annat medfött tillstånd som kräver en högre vårdnivå. - Barn som kräver neonatal intensivvård.
Skat system nede

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

för 7 dagar sedan — Barnmorskan möter kvinnor och män, barn, ungdomar och vuxna, i sitt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen  Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är anser att en barnsjuksköterska skall besitta Kompetensbeskrivningen för med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Habilitering & Hälsa, Habilitering barn o ungdom, Skövde · Skövde team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vi är en psykolog, logoped, läkare, kurator och sjuksköterska utifrån patientens behov. 21 dec.
Eclipse tps tutorial

storumans bibliotek öppettider
gratis juristhjälp
alexander skarsgard langd
business intelligence bok
sommarpresent

Information om utbildningen - Specialistutbildningen inriktning

48. Bilaga 4: Uppdraget nya inriktningar på specialistsjuksköterske utbildningen bör hanteras. Reger- vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre eller  skeden; det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rätts- där det klargörs vilken kompetens en röntgensjuksköterska behöver. psykiatrisk vård.

och sjukvård för barn och ungdomar - NanoPDF

Som arbetsledare påverkar sjuksköterskan i hög grad hälso- och sjukvårdens. av H Kings · 2016 — Sökord: Barnsjuksköterska, Kompetens, Barnkompetens, Benner, Kompetensutveckling sjukdomar/ skador, av sjuksköterskor utan specialistutbildning inom barn och ungdomsvård. Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan inom. barn och ungdomar. SJUKSKÖTERSKOR MED INRIKTNING MOT BARN OCH UNGDOM 5. Arbetsgruppen.

Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. 2 sidor · 573 kB — Barnsjuksköterska. Barnsjuksköterskan i det barnreumatologiska teamet är ofta den första som familjen har kontakt med. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.