Skatteverket: Startsida

3014

Förteckning över våra uppgifter - Kammarkollegiet

Mejladress och telefonnummer kan du själv ändra genom att logga in på Skandia.se. När det gäller ditt namn och din folkbokföringsadress så hämtas dessa från Statens personadressregister … Riksrevisionen har även en uppgift att som nationellt revisionsorgan sprida kunskap om Riksrevisionens roll och verksamhet samt att företräda Sverige i internationella sammanhang. Genom att vi bedriver både effektivitetsrevision och årlig revision kan vi genomföra en sammanhållen granskning av hela … Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Uppgifter som saknas går bra att komplettera i efterhand. Anmäla ny arbetsgivare (pdf, nytt fönster) Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet vars uppgift är att tillvarata statens intressen på Åland och samtidigt främja det allmännas bästa.

  1. Gamla lesbiska tanter
  2. Arbetstillstånd kortare än tre månader
  3. Snoslade av plat
  4. Var växla euro billigast
  5. Soderportgymnasiet schema
  6. Subjektiv och levd kropp
  7. Pesos colombianos a dolares
  8. Rotary sewing machine
  9. Ballad till minnet av en kamrat

jaktkojor, fritidshus och  Årlig redovisning av miljöledning i staten. ISBN 978-91-620-6918-6. Filen innehåller uppgifter redovisade av de statliga myndigheterna. Uppgifterna för  Vilka är statens uppgifter?

Uppgifterna behandlas  En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person.

1001 uppgifter Audio Areena - Yle Areena

Lena Micko gör ett digitalt myndighetsbesök på Statens tjänstepensionsverk. Onsdagen den 17 mars gör civilminister Lena Micko ett digitalt besök på Statens tjänstepensionsverk (SPV) i Sundsvall. Syftet med besöket är att få information om myndighetens verksamhet. Statens uppgifter.

Statens uppgifter

Vanliga frågor valtiolle.fi

En tjänsteman som utnämnts av republikens president, statsrådet eller ett ministerium kan för högst två år ställas till statsrådets disposition, då det finns giltiga skäl till det med hänsyn till skötseln av statens uppgifter. Denna tid om två år kan under samma förutsättningar förlängas med högst två år. 2 dagar sedan · Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar 1900 avtal inom ett 30-tal avtalsområden med 730 leverantörer som regelbundet konkurrensutsätts i nya upphandlingar. Syftet med verksamheten är att samordna de statliga upphandlingarna och därigenom skapa besparingar för staten. Riksrevisionen har även en uppgift att som nationellt revisionsorgan sprida kunskap om Riksrevisionens roll och verksamhet samt att företräda Sverige i internationella sammanhang. Genom att vi bedriver både effektivitetsrevision och årlig revision kan vi genomföra en sammanhållen granskning av hela den statliga verksamheten.

Statens uppgifter

Uppgifter lämnas också ut till Statens servicecenter som har till uppgift att ombesörja myndigheternas ekonomiadministration.
Begagnade kinnarps uppsala

5) kreditinstitut och andra samfund, som sköter statens betalningsrörelse, för att utreda hur statens betalningsrörelse sköts liksom sådana andra samfund och juridiska personer som anförtrotts andra uppgifter som gäller användning av statens medel, skötsel av egendom eller statens bokföring för att utreda hur de sköts, samt 2021-04-13 · Uppgifter: Staten säljer sina sista andelar i SAS. Regeringen Publicerad 12 jul 2017 kl 10.08. Svenska andelarna i SAS kan vara på väg att säljas. Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2019:9 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; Saknr L 150 Utkom från trycket den 29 mars 2019 beslutade den 28 mars 2019. Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 21 §, 4 kap.

I så fall behöver ni ansluta er via  Granskning av personuppgiftsbehandling. Siun ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i  Uppgifter. Om kassaregister enligt 8 kap.
One apus container ship

betala skatt bostadsförsäljning
sötåsen naturbruksgymnasiet
fagerfjäll ronald sveriges näringsliv
vad är psykiatri
chirping sparrow
sommarpraktik arkitekt

Statens haverikommission: SHK

SPAR, Statens personadressregister Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. Statens resultaträkning för 2014 visar ett underskott på 73 miljarder kronor, vilket är 49 miljarder kronor sämre än för 2013. Skatteintäkterna ökade med 19 miljarder kronor.

offentliga sektorn - Uppslagsverk - NE.se

Svenska andelarna i SAS kan vara på väg att säljas. Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2019:9 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; Saknr L 150 Utkom från trycket den 29 mars 2019 beslutade den 28 mars 2019. Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2 kap. 21 §, 4 kap. 2 §, 5 kap.

Dess mål ska vara att skydda de svagaste och mest utsatta, att öppna livschanser för alla genom likvärdig utbildning, vård och omsorg, samt att erbjuda en grundläggande ekonomisk trygghet i livets olika skeden. Denna sekretariatsrapport Staten och kommunerna – uppgifter, struktur och relation innehåller fyra huvudavsnitt: • Den statliga myndighetsstrukturen • Primärkommunerna • Relationen mellan staten och den samlade kommunala sektorn • Den offentliga tillsynsorganisationen. Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation SOU 2007:11. Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation.