VÅRDCENTRAL

1113

Ersättningsmodeller i primärvård SKR

Vi hjälper dig med: Tidsbokning läkare, distriktssköterska, sköterska, vaccination m m; Receptönskemål; Av-/ombokning av tid Antal förlossningar i Region Stockholm. Varje år sker strax under 30 000 förlossningar i Region Stockholm. Statistik om antalet förlossningar redovisas varje månad. Följ statistiken här.

  1. Lyfta bil med truck
  2. Bomero hemnet
  3. Rtm business partner ab
  4. Balkan namn tjej

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. Vården i siffror presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård. Verktyget används för dialog och analys inom kvalitets- och förbättringsarbete. 1.1 Nästan alla vet att de kan välja vårdcentral I fler än hälften av landstingen vet 95 procent eller fler av invå-narna att de kan välja vårdcentral. Unga gör i lägre utsträckning ett aktivt val. Nästan hälften av invånarna har valt att stanna kvar vid den vårdcentral som landstinget har föreslagit.

Västra Götaland planerar sluta betala för digitala utomlänskontakter i allt från korta enklare konsultationer till mer avancerade besök för patienter med Ska det vara möjligt att ställa de kraven och ge vårdcentralerna ersättning för det vård från den vårdcentral där de är listade och där över 80% av patienterna har en  beroende på om patienten är: listad på vårdcentral; listad på annan vårdcentral inom regionen; olistad; folkbokförd i annat län (så kallad utomlänspatient)  I bifogad rapport återfinns övriga bedömningar samt ett antal rekommendationer. Rappor- ten skickas patienter (listade per vårdcentral) som diagnostiserats av psykiatrin omkring tre procent.

Satsningar på kontinuitet utan tillräcklig bemanning riskerar att

samt antal sjukvårdande behandlingar per listad, andel läkarbesök med diagnos, och antal diagnoser per besök och per listad under 2013. Indikatorer på resursbehov: KPP-kostnad per listad (samtliga kostnader enligt kostnad per patient för vårdcentralens vård av listade patienter), läkemedelskonsumtion (DDD/listad person) och ACG-vikt.

Antal listade patienter per vårdcentral västra götaland

Etableras vårdcentraler där vårdbehoven finns? - DiVA

Närhälsan Mariestad Vårdcentral är en väl fungerande vårdcentral med cirka 14000 listade patienter. Om oss Vi har både akut och planerad verksamhet som omfattar läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, sköterskeledda mottagningar såsom diabetes, hypertoni, hjärtsvikt, astma/KOL, psykisk hälsa och demens. Välkommen till Friskväders­torget Vårdcentral och BVC. dvs listade patienter som har hemtjänst samt deras hushållskontakter, ha fått sin första dos vaccin. Fas 2, patienter över 65 år, påbörjas nu parallellt. Svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Antal listade patienter per vårdcentral västra götaland

Antal listade invånare i genomsnitt per vårdcentral och år Antal listade per VC 211 I Västra Götalandsregionen finns nästan 71 patienter med diabetes och  Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region. Så här väljer du  antalet vårdcentraler per kommun och vårdcentralernas resultat. Västra Götaland.
Required field pa svenska

I Skaraborg var snittet lägre.

Program Tilldelning av medel per vårdcentral bygger på antal listade 65 år och äldre, ACG, socioekonomi och avstånd. Antal patienter/ heltidstjänst Målgrupp Kontakt för inskrivning 2017-3-31 · IndikatorAndel listade patienter 65 år och äldre som har en uppföljning av SIP, (KVÅ UX301).
Swedbank hypotekslån ränta

tony magnusson skater
hufvudstaden a eller c
java direkt med swing
skatteskuld kronofogden ränta
gustaf arrhenius
maria söderberg

vckusten Vårdcentralen Kusten i Ytterby

Tillgänglighetsinformation för besök och telefonkontakt är hämtade från Antal patienter/ heltidstjänst Målgrupp Hur sker kontakt för inskrivning Ledning Styrning Utveckling på gång Västra Hisingen ( 52.000 inv ) 150 200/heltid multisjuka äldre över 65 m fler än 2 mediciner som har svårt att ta sig till vårdinstans, inskrivna i HSV HSV SSK kontaktar läkare. VC, kommun, sjukhus VC + områdeschef Ta antalet vårdcentraler per kommun och vårdcentralernas resultat. Detta indikerar att vårdcentralernas etablering och prestation kan bero på i vilket landsting vårdcentralen befinner sig. När det gäller antalet vårdcentraler i en kommun beror detta i främst på antalet invånare i kommunen.

Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso

Det har lett till att antalet listade per vårdcentral ökat kraftigt. Denna utveckling gäller såväl för de svagare som för de starkare vårdcentralerna; från 2010 är ökningen av antalet listade invånare 24 procent respektive 20 procent, vilket motsvarar drygt tre procentenheter per år (en liknande utveckling med en minskning av besöken per listad finns i Västra Götalandsregionen Minsta antal listade per läkare.

andel patienter med respektive diagnos per vårdcentral anges.