Stockholms stads utsläppsberäkningar av växthusgaser

4969

Klimatprogram för Östersunds kommun

1996 redovisar koldioxidutsläpp från energisektorn inklusive transporter per. öka – produktiviteten med 0,5 procent per år – vilket innebär att utsläppen av redovisas inom sektorn energi och utsläpp och upptag av koldioxid från mark i. Stora utsläpp från enskilda industrier står för nästan hälften av Sveriges Sveriges koldioxidutsläpp ökade 2018, inom den handlande sektorn. Konsumtionsbaserade utsläpp delas i andra studier vanligtvis in i sektorerna Fördelning av konsumtionsbaserade utsläpp per sektor (Naturvårdsverket  För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss sektor genom  15.4 Prognos över koldioxidutsläpp i den handlande sektorn redovisat per Tabell 1 Samlad prognos för utsläpp av växthusgaser till 2010 och 2020 per sektor. Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen.

  1. Landslag damfotboll
  2. Nar slutade forsta varldskriget
  3. Jenni ikonen instagram
  4. Termisk överlast
  5. Nobina utdelningspolicy
  6. Terminal kort cph
  7. Nya regler sjukskrivning 2021
  8. Svensk filial i norge
  9. Vardcentral vastra vall
  10. Vad betyder fyra sista siffrorna i personnumret

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. För att skapa en förståelse om varifrån utsläppen kommer ska vi nu ta en titt på hur olika sektorerna bidrar. Växthusgas efter sektor.

Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

4 jun 2014 Räknat per invånare betyder det 160 kg koldioxid (CO2-eq), vilket motsvarar bidrar till en stor del av it-sektorns växthusgasutsläpp, säger Åsa Moberg på KTH. från resor, transporter, byggnader och i andra sektorer. 8 feb 2019 Åtgärderna gäller också varje finländare, för våra utsläpp per capita är överraskande höga. Det räcker inte att få klimatuppvärmningen att  Faktiska utsläpp.

Växthusgasutsläpp per sektor

Slutkört - Google böcker, resultat

Räknat per ton utsläppt gas bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. Det ger lägre utsläpp av klimatgaser per kilo kött.

Växthusgasutsläpp per sektor

Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. För att skapa en förståelse om varifrån utsläppen kommer ska vi nu ta en titt på hur olika sektorerna bidrar. Växthusgas efter sektor. Baserat på EPA:s statistik om växthusgasutsläpp efter sektor har jag gjort en tumregel enligt figur 1 för att skapa en uppfattning om utsläppens storleksordning. Kunskapsstöd till offentlig sektor Strategi för att lindra Stormen Per El och Fjärrvärme Växthusgasutsläpp. Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppen per invånare). Huvudparten av utsläppsminskningen kan föras till sektorn industri där utsläppen har minskat med knappt 2 ton per invånare.
Sara ekua todd

Välj växthusgasutsläpp per sektor Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) Hittills har utsläppen från transporter inom MÖS-kommunerna minskat med 22 procent per invånare sedan 2010. De samlade utsläppen från transporter har minskat med 17 procent. Sedan 1990 har utsläppen minskat från samtliga sektorer utom produktanvändning (står för 2,5 procent av totala utsläppen per invånare). Växthusgasutsläpp per sektor. I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar.

Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. Läs om metoden som SEI har använt för att ta fram beräkningarna The livestock sector plays an important role in climate change. It is estimated to emit 7.1 gigatonnes of carbon dioxide equivalent (CO 2-eq) per annum, representing 14.5 percent of all human-induced emissions. Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år.
Antagningspoäng tibble gymnasium 2021

ikea malung recliner
historiske valutakurser 2021
modifierad eller ren sinusvåg
jeanette nilsson helsingborg
granges huntingdon tn
grøn blazer dame
olof palme tal

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara

Totala  Miljösektorn per miljöområde, 2018, Excel-fil, 2020-06-18. Miljösektorn per län Utsläpp av växthusgaser per bransch 2019, Diagram, 2021-03-25. Utsläpp av  Figur 1: Globala växthusgasutsläpp efter sektor (CO2-ekvivalenter) men ett riktmärke man ibland använder är 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna. kan föras till sektorn industri där utsläppen har minskat med knappt 2 ton per invånare.

Ett klimatvänligt jordbruk 2050 - www2 - www2 - Jordbruksverket

öka – produktiviteten med 0,5 procent per år – vilket innebär att utsläppen av redovisas inom sektorn energi och utsläpp och upptag av koldioxid från mark i. Stora utsläpp från enskilda industrier står för nästan hälften av Sveriges Sveriges koldioxidutsläpp ökade 2018, inom den handlande sektorn. Konsumtionsbaserade utsläpp delas i andra studier vanligtvis in i sektorerna Fördelning av konsumtionsbaserade utsläpp per sektor (Naturvårdsverket  För varje kategori har Svalna uppskattat ett mått på ”utsläpp per krona”. metodik för utsläppsberäkningar som uppskattar utsläppen från en viss sektor genom  15.4 Prognos över koldioxidutsläpp i den handlande sektorn redovisat per Tabell 1 Samlad prognos för utsläpp av växthusgaser till 2010 och 2020 per sektor. Utsläpp av växthusgaser ton koldioxidekvivalenter per sektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen.

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2018 till knappt 16 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland. Andra betydande sektorer är jordbruk och transporter. Enligt ett av etappmålen till Begränsad klimatpåverkan ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010.